Často kladené otázky

Mohu do DIP zahrnout již existující investice, nebo je to pouze na nově uzavřené?

Do DIP lze převést i stávající investice. Zahrnout do DIP se však musí celá stávající smlouva, nikoli jen její část/jeden produkt v rámci smlouvy.

Do čeho je možné investovat v rámci DIP?

Do podílových listů investičních fondů, veřejně obchodovaných akcií, dluhopisů či nástrojů peněžního trh. Jde např. o bankovní vklady, akcie obchodované na regulovaném trhu, dluhopisy, jejichž emitentem je členský stát EU, zahraniční banka nebo centrální banka takového státu, kryté dluhopisy (hypoteční zástavní listy), podílové fondy a burzovně obchodované fondy (ETF).

Mohu mít více smluv o DIP? U jedné společnosti nebo u více společností. Daňové odpočty mohu uplatňovat u více DIP smluv?

Ano, klient může mít více smluv o DIP i u různých poskytovatelů a daňové zvýhodnění se sčítá, avšak do maximální výše 48 000 Kč ročně.

Pokud lze převést stávající produkty (smlouvy) do DIP, tak počítá se jejich historie do pravidla 120/60, nebo tato lhůta běží od znova?

Založením nové smlouvy nebo i přechodem stávající smlouvy do DIP se nově spouští pravidlo 120/60.

Mohu v rámci DIP u jednoho partnera vyvádět jednotlivé produkty (prostředky) na smlouvy u jiných partnerů? (například u společnosti A uzavřu spořicí účet a tyto peníze chci vybrat a zainvestovat v rámci DIP ve společnosti B)? Jak to udělám, aby i tento převod byl stále v rámci DIP a zachovalo se mi pravidlo 120?

Toto není možné. Pokud bude mít klient smlouvu o DIP a v jejím rámci 2 produkty, s jedním z nichž by chtěl přejít k jinému poskytovateli, znamená to, že mu pravidlo 120/60 začíná od znova. Tzn. že i v případě, že má klient pod jednou DIP smlouvou 2 produkty a jeden by odkoupil, porušil by tím podmínky DIP. I kdyby si dál odkládal do produktu, který mu na smlouvě zůstal, tato smlouva už nebude v režimu DIP. Klient by tak neměl využívat daňového zvýhodnění a měl by zpětně dodanit to, co do té doby uplatnil. 

Když v rámci INVESTIKY přejde klient v rámci smlouvy o DIP např. z investičního fondu INVESTIKA do investičního fondu EFEKTIKA, poruší tím pravidla DIP a podmínky daňového zvýhodnění?

V rámci investiční společnosti INVESTIKA může klient v rámci DIP přecházet z jednoho produktu do druhého, aniž by tím podmínky DIP porušil. Pokud by to bylo do jiné společnosti, pravidlo 120/60 mu začne běžet od začátku.

Mohu převést celé DIP portfolio k jinému poskytovateli bez ztráty započtených dob?

Nikoli. Mohu ukončit DIP u jednoho a přejít k jinému, ale pravidlo 120/60 běží se změnou od začátku. V takovém případě však není nutné nic dodanit, pokud klient ihned převádí všechny prostředky do jiného DIP.

Mohu si jeden produkt „zamrazit“ a pokračovat v novém/jiném? Pokračuje mi doba 120/60?

Ano, doba 120/60 běží od založení smlouvy o DIP, nikoliv od zaslání prostředků. Teoreticky, pokud by si klient nic neposílal nebo posílal peníze jen sporadicky, pravidlo 120/60 mu i tak běží.

Bude se do doby 120 měsíců počítat i doba bez pravidelného investování? (např. rok budu platit a pak dva roky nebudu)

Ano, viz odpověď na otázku výše. 

Je u investic v rámci DIP uplatňován tříletý časový test? Nebo je mohu volně přemisťovat do různých produktů bez nutnosti danit případné výnosy?

Také u investic v rámci DIP je uplatňován tříletý časový test. Realokace je možná, ale s každým přesunem se začíná časový test odvíjet nanovo.

Jaká je forma výplaty z DIP?

Možná je jak jednorázový výběr prostředků, tak výplata formou pravidelné renty dle nastavení klientem. 

Jak zajistíte přehledy vkladů pro daňové odpočty, hlídání doby spoření, přijetí příspěvků od zaměstnavatelů atd. Jak to bude fungovat?

Vklady klienta a zaměstnavatele dokážeme rozlišit specifickým symbolem – budou totiž 2, tudíž ve výpisu bude zřejmé, kolik poslal klient a kolik zaměstnavatel. Doba investování je vždy na klientovi – pokud poruší pravidlo 120/60, povinnost dodanit je na něm. Nemůžeme klientovi ve výběru z DIP nebo jeho ukončení bránit, protože jsou zde případy, kdy klient může DIP ukončit i bez sankcí (úmrtí, dědictví a invalidita 3. stupně). Na portále bude k dispozici pouze upozornění, že pokud klient DIP ukončí, může to pro něj mít nepříznivé důsledky (toto upozornění klient odsouhlasí tak, že podpisem formou SMS schválí žádost o odkup, na což je upozorněn v daném formuláři).

Bude si moci klient daňově uznat i stržený vstupní poplatek, nebo jen čistě zainvestované částky?

Do DIP se zahrnují všechny vklady/investice, včetně poplatku. 

U jednorázového vkladu můžu odečítat z daní 48 000 Kč každý rok? Nebo mohu odečíst u jednorázové investice 48 000 Kč jen v daném roce?

Nelze si každý rok z jednorázové vyšší částky odečítat jen část. Platí, že si klient vklady v daném roce (ať už jednorázové, nebo pravidelné) může daňově zvýhodnit maximálně do výše 48 tisíc korun jen daný rok. 

Splní jednorázový vklad bez následných pravidelných investic po 10 letech podmínky DIP? Nebo je nutný pravidelný vklad jako aktuálně u DPS?

Jednorázový vklad do DIP bude mít v rámci pravidla 120/60 splněno.

Lze sjednat DIP i pro nezletilé (jako u DPS)?

DIP dává smysl až ve chvíli, kdy je klient daňovým poplatníkem.

Když se DIP ukončí, je povinnost dodanit, daní se vše nebo jen posledních 10 let jako u DPS?

Daní se jen posledních 10 let.