Nový fond MONETIKA přináší atraktivní alternativu ke spořicím účtům

5 reading_minutes

Mimořádně příznivou kombinaci nízkého rizika, zajímavého výnosu a vysoké míry likvidity nabízí klientům nově otevřený fond MONETIKA z nabídky INVESTIKA investiční společnosti. Výkonnost fondu je navázána na vývoj dvoutýdenní repo sazby České národní banky, což z něj dělá atraktivní alternativu ke spořicím bankovním účtům a dalším konzervativním nástrojům pro zhodnocování peněz. Aktuální očekávaná výkonnost fondu MONETIKA dosahuje při stávající 7% úrovni sazeb ČNB až 6,5 % ročně. To vše navíc při nízké míře rizika a vysoké likviditě.

HLAVNÍ VÝHODY FONDU MONETIKA:

  • Konzervativní investice s nízkou mírou rizika. Rizikovost fondu na škále SRI je na stupni 1 sedmibodové škály.

  • Atraktivní výnos. Výkonnost fondu je navázaná na vývoj repo sazby ČNB. Aktuálně očekávaný výnos pro investory nyní činí až 6,5 % ročně.

  • Flexibilita a předvídatelnost. Změna sazeb ČNB se promítá do výnosu klientů během krátké doby a v plné výši, nikoli se zpožděním a v omezené míře, jako u spořicích bankovních účtů či termínovaných vkladů.

  • Vysoká likvidita. Při odkupu obdrží klienti investované peníze na účet zpravidla už do tří pracovních dnů.

  • Dostupné investování. Minimální investovaná částka činí 100 Kč, takže na ni dosáhne každý.

  • Nízké poplatky. Vstupní poplatek fondu MONETIKA dosáhne maximálně 1 % z výše investice. Výstupní poplatek je vždy nulový.

  • Možnost daňového zvýhodnění. Na rozdíl od spořicích účtů či termínovaných vkladů v bankách je investice v případě splnění časového testu investorem osvobozena od daně z příjmu.

Fond MONETIKA je díky svému nastavení vhodný pro každého investora – od fyzických osob, až po firmy a další organizace. Mimo jiné má ambici oslovit konzervativní klienty, kteří nechtějí podstupovat velké riziko a zatím byli zvyklí zhodnocovat úspory spíše prostřednictvím bankovních vkladů. Hodí se ale i do krátkodobých portfolií investorů, kteří chtějí držet majetek ve vysoce likvidních aktivech například proto, že už mají předem jasno v tom, kdy přesně a na co budou prostředky později potřebovat.

Investici do fondu MONETIKA je možné sjednat prostřednictvím finančního poradce zcela bezpapírově v novém portálu Moje INVESTIKA. Novinku tak lze snadno zkombinovat se všemi dalšími fondy z rodiny INVESTIKA - například s INVESTIKA realitním fondem, který je s fondovým kapitálem přes 12 miliard korun největším nebankovním nemovitostním fondem v Česku a na Slovensku, nebo s fondem kvalifikovaných investorů DYNAMIKA.

Více informací o novém fondu MONETIKA se můžete dočíst zde.

*Právní upozornění:

Některé informace uvedené v tomto sdělení mohou být pro účely tohoto sdělení a jeho rozsahu zjednodušeny. S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Minulé výnosy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích. Společnost nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené v tomto sdělení. Společnost dále upozorňuje, že MONETIKA, otevřený podílový fond může investovat více než 35 % čisté hodnoty aktiv fondu do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát, územní samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států, a to ve vztahu k investičním nástrojům vydaným Českou republikou, Německem, Slovenskem, Rakouskem a Polskem. Kompletní informace o fondu a podmínkách investování do fondu lze nalézt ve statutu fondu v českém jazyce, který je přístupný zde.