Překročení 7 mld. Kč aktiv pod správou.

INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond.