Prekročenie 1. mld. aktív pod správou

INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond