Nový depozitný fond EUROMONETIKA ponúka výnos 3 % ročne

Po úspechu investičného fondu MONETIKA, ktorý sa počas prvého roku fungovania stal najvýnosnejším produktom svojho druhu v Česku, uvádza česká investičná spoločnosť INVESTIKA na slovenský trh jeho eurovú obdobu. Nový fond s názvom EUROMONETIKA v súčasnosti ponúka všetkým typom investorov výnosnejšiu investičnú alternativu k sporiacim a termínovaným účtom. Výkonnosť fondu je naviazaná na vývoj depozitnej sadzby Európskej centrálnej banky (ECB). Pri súčasnej sadzbe 4 % predstavuje výnos EUROMONETIKY 3 % ročne.

Minimálna výška investície je 20 eur. Peniaze sú v bezpečí a investor ich má vždy po ruke.  EUROMONETIKA je vhodná pre domácnosti a firmy, ako aj pre mestá, cirkvi, družstvá, spolky alebo spoločenstvá vlastníkov bytov.

Slovensko, kde sa platí eurom už od roku 2009, je prvým zahraničným trhom, na ktorom sa investičná spoločnosť INVESTIKA rozhodla EUROMONETIKU ponúkať. Zatiaľ čo sa rastúce úrokové sadzby ECB v poslednom roku na Slovensku rýchlo premietli do drahších úverov, úročenie vkladov zaostáva. Depozitná sadzba ECB v poslednom roku dostúpala už na 4 %, avšak úroky na sporiacich účtoch hlavných slovenských bánk sa stále pohybujú medzi nulou a 1 % ročne. Lepšie úročené termínované vklady sú zas podmienené súbežným čerpaním ďalších služieb a produktov. S fondom EUROMONETIKA možno naproti tomu finančné prostriedky zhodnocovať bez obmedzenia výšky investície či akýchkoľvek dodatočných podmienok.

„Trhová situácia na Slovensku je podobná tej, ktorá panovala pred rokom v Česku. Ľudia aj firmy tam začali aktívne vyhľadávať výnosnejšie alternatívy k bankovým sporiacim účtom, ktorých úročenie dostatočne neodrážalo výšku úrokových sadzieb centrálnej banky. A pretože ECB začala zvyšovať cenu peňazí zhruba o rok neskôr než ČNB, aj na Slovensku sme  teraz svedkami toho, ako domácnosti a firmy hľadajú lepšie zhodnotenie svojich finančných rezerv bez obmedzenia a podmienok. A práve to im teraz prináša EUROMONETIKA,“ hovorí k spusteniu fondu jeho portfólio manažér Ján Hanzo.

Právne upozornenie:
Údaje o minulých výnosoch uvedené v tomto dokumente nie sú zárukou budúceho vývoja. Hodnota investície do podielových fondov môže v čase stúpať, ale aj klesať. Spoločnosť ani iná osoba nezaručuje návratnosť pôvodne investovanej sumy. Spoločnosť ďalej upozorňuje, že EUROMONETIKA, otvorený podielový fond pre UCITS, môže investovať viac než 35 % čistej hodnoty aktív fondu do investičných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu, ktoré vydal alebo za ktoré prevzal záruku štát, územný samosprávny celok členského štátu alebo medzinárodná finančná organizácia, ktorej členom je jeden alebo viac členských štátov, a to vo vzťahu k investičným nástrojom vydaným Českou republikou, Poľskom alebo jednotlivými krajinami eurozóny. Spoločnosť ďalej upozorňuje, že MONETIKA, otvorený podielový fond, môže investovať viac než 35 % čistej hodnoty aktív fondu do investičných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu, ktoré vydal alebo za ktoré prevzal záruku štát, územný samosprávny celok členského štátu alebo medzinárodná finančná organizácia, ktorej členom je jeden alebo viac členských štátov, a to vo vzťahu k investičným nástrojom vydaným Českou republikou, Nemeckom, Slovenskom, Rakúskom alebo Poľskom.