Proč investovat do nemovitostního fondu

Vaše investice do INVESTIKA realitního fondu je chráněna i ze zákona

Majetek v podílových fondech je oddělený od majetku investiční společnosti a v žádném případě se nemůže stát majetkem investiční společnosti.

Nakládat s majetkem fondu může investiční společnost pouze v rámci zákona upravujícího kolektivní investování.

Kontrolní činnost nad dodržováním povinnosti při nakládání s majetkem fondu vykonává v první řadě depozitář fondu, kterým je Česká spořitelna, a.s.

Činnost investiční společnosti, jakož i depozitáře podléhají také dohledu České národní banky.