Náš tým

[design/2015/PCfoto.jpg]
Petr Čížek Předseda představenstva INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Po studiu na Národohospodářské fakultě na Vysoké škole ekonomické v Praze působil Petr do roku 2007 v pražské pobočce nadnárodní banky HSBC Bank plc. Během svého působení v HSBC se Petr podílel na mnoha transakcích mezinárodních i českých společností, včetně vedoucí role při poskytnutí syndikované garance konsorcia čtrnácti mezinárodních bank v roce 2003 ve prospěch České správy letišť s.p. (na zajištění financování výstavby Terminálu II) ve výši devíti miliard korun. Po odchodu z bankovního sektoru Petr založil investiční butik BOHEMIA REAL ESTATE INVESTMENTS, který se věnuje vyhledávání investičních příležitostí v České republice a Střední Evropě. V roce 2008 s touto společností realizoval odkup více než tří set nemovitostí v rámci nákupu portfolia nemovitostí od společnosti Telefónica O2. Od téhož roku se Petr plně věnoval rozvoji společnosti IMMOTEL a.s., která vlastní a aktivně obhospodařuje portfolio regionálních nemovitostí v celé České republice.

[design/2015/MRfoto.jpg]
Milan Růžička Místopředseda představenstva INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Po úspěšném složení makléřské zkoušky se Milan stal členem makléřského oddělení v pobočce Všeobecné úverové banky a později též Československé obchodní banky. Po ukončení angažmá v bankovním sektoru založil společnost INTERLIFE, která se zabývá investičním zprostředkováním. Další angažmá následovalo na pozici předsedy představenstva akciové společnosti RENTERA, jejíž činnost spočívá v investicích do nemovitostí s bonitními nájemci s dlouhodobými nájemními vztahy. Milan je taktéž předsedou kontrolní komise Unie společností finančního zprostředkování a poradenství – USF. Mnohaleté zkušenosti z oblasti finančních trhů, cenných papírů a v neposlední řadě trhu realitního hodlá zúročit na pozici člena představenstva společnosti INVESTIKA, investiční společnost s odpovědností za finanční řízení a řízení rizik. Milan je absolventem Ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

[design/2015/VKfoto.jpg]
Václav Kovář MRICS Člen představenstva INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

V obchodní společnosti KNIGHT FRANK, spol. s r.o. Václav v roce 2007 začal pracovat v oddělení prodejů a následným karierním růstem dosáhl v roce 2015 pozice associate director. V poslední fázi svého působení v uvedené obchodní společnosti, tj. od 2015 do 2017 měl možnost vybudovat nové oddělení Distressed Assets, jež se úzce specializovalo na realizace zástav pro finanční instituce. V činnosti pro uvedenou obchodní společnost se postupně vypracoval na vedoucího týmu odborných pracovníků, a v rámci této pozice koordinoval vypracování dokumentace potřebné k prodeji nemovitostních aktiv, komerční due diligence a odhadu prodejní hodnoty nemovitostních aktiv. Po několikaleté přípravě Václav v roce 2015 splnil praktické i teoretické kvalifikační podmínky a byl přijat za člena v nadnárodní profesní organizaci the Royal Institution of Chartered Surveyors (Královská instituce certifikovaných odhadců) založené v Londýně v roce 1868, jejímž cílem je budování a dodržování co nejvyšších profesních a etických standardů v realitním odvětví.