Strategie a cíle

Naším cílem je dosáhnout stabilního zhodnocení finančních prostředků našich klientů, a to vše v souladu s vývojem realitního trhu. Naše investiční strategie je zaměřena na tvorbu přidané hodnoty portfolia nemovitostí prostřednictvím využívání vhodných investičních příležitostí. Také prostřednictvím efektivního výkonu správy jednotlivých nemovitostí s cílem maximalizovat výnos z jejich využití.

Investujeme zejména do kvalitních komerčních nemovitostí, které jsou již pronajaté a přinášejí stabilní výnosy ve formě nájmů. Fond je koncipován jako růstový, neplánuje vyplácet dividendy, tzn., že veškeré výnosy fondu budou reinvestovány.