Jak investovat

Předtím, než uzavřete obchodní vztah s INVESTIKOU a realizujete nákup podílových listů, je důležité zvážit své investiční priority, zejména formu investice, zvažovaný investiční horizont, seznámit se s produktem jako takovým i s možnými riziky.

Přejete-li si svůj investiční záměr do nemovitostního podílového fondu s námi zkonzultovat, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktního formuláře nebo také na zákaznické lince: + 420 233 334 990, případně se obraťte na svého finančního poradce.

Po uzavření rámcové smlouvy s INVESTIKA, investiční společností, a.s., která obhospodařuje INVESTIKA realitní fond, OPF, budete moci vývoj své investice kdykoli z pohodlí domova sledovat prostřednictvím klientského portálu Moje Investika.