Informace o fondu

Obhospodařovatel a administrátor fondu: INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář: Česká spořitelna a.s.
Auditor: TPA Audit s.r.o.
Datum založení fondu: 16.9.2015
Frekvence oceňování a obchodování: měsíčně
Doporučený investiční horizont: 5 let
První a každá další investice: Min. 1 Kč
Čísla účtů fondu:
a) pravidelné investice,
b) jednorázové investice

a) 500002432 / 0800,
b) 7998862 / 0800
ISIN: CZ0008474830
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek: Max. 5%
Výstupní poplatek: 0%
Poplatek za obhospodařování: 1,70% z hodnoty fondového kapitálu p.a.
Poplatek za administraci: 0,05% z hodnoty fondového kapitálu p.a.