Informace o fondu

Obhospodařovatel a administrátor fondu: INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář: Česká spořitelna a.s.
Auditor: Kreston A&CE Audit, s.r.o.
Datum založení fondu: 16.9.2015
Frekvence oceňování a obchodování: měsíčně
Doporučený investiční horizont: 5 let
Měna fondu: CZK
Měna tříd: CZK EUR
ISIN tříd: CZ0008474830 CZ0008475902
První a každá další investice: Min. 1 Kč Min. 0,10 EUR
Čísla účtů fondu: CZK EUR
a, pravidelné investice 500002432 / 0800 CZ49 0800 0000 0005 0007 5762 (500075762/0800)
b, jednorázové investice 7998862 / 0800 CZ86 0800 0000 0033 3666 3362 (3336663362/0800)
Vstupní poplatek: Max. 5%
Výstupní poplatek: 0%
Poplatek za obhospodařování: 1,70% z hodnoty fondového kapitálu p.a.
Poplatek za administraci: 0,05% z hodnoty fondového kapitálu p.a.