Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA RF, OPF

[design/2015/point10x10.png]

Informace o podílovém fondu

Údaje k datu 30.9.2018
Hodnota podílového listu 1,1437
Fondový kapitál 2 007 933 070,35
Aktuální počet vydaných podílových listů 1 755 581 950
Celkový počet vydaných podílových listů 1 755 581 950
Celkový počet odkoupených podílových listů 0 *)
*) fond je do září 2018 uzavřen
Údaje za období 1.9.2018-30.9.2018
Počet vydaných podílových listů za období 105 194 252
Počet odkoupených podílových listů za období 0 *)
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 120 310 618,01
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0
*) fond je do září 2018 uzavřen
Struktura majetku k datu 30.9.2018
Aktiva celkem 2 170 807 997,48
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 33,71%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 32,26%
Vklady v bankách 34,03%

Výkonnost fondu

30.9.2018 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,31% ---
3M 0,78% 0,26%
6M 2,80% 0,47%
12M 4,72% 0,39%
za rok 2018 3,03% 0,34%
od vzniku fondu 14,37% 0,40%

Historie (pro více informací rozklikněte)