Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA RF, OPF

[design/2015/point10x10.png]

Informace o podílovém fondu

Údaje k datu 28.2.2019
Hodnota podílového listu 1,1691
Fondový kapitál 2 959 789 704,97 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 2 483 755 888
Celkový počet vydaných podílových listů 2 531 716 493
Celkový počet odkoupených podílových listů 47 960 605

Údaje za období 1.2.2019 - 28.2.2019
Počet vydaných podílových listů za období 178 728 478
Počet odkoupených podílových listů za období 9 347 744
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 193 987 976,69 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 9 948 816,53 CZK
Struktura majetku k datu 28.2.2019
Aktiva celkem 3 193 351 233,62
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 26,16%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 19,91%
Vklady v bankách 53,94%

Výkonnost fondu

28.2.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,15% ---
3M 0,62% 0,21%
6M 2,53% 0,42%
12M 5,10% 0,42%
za rok 2019 0,27% 0,13%
od vzniku fondu 16,91% 0,41%

Historie (pro více informací rozklikněte)