Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA RF, OPF

[design/2015/point10x10.png]

Informace o podílovém fondu

Údaje k datu 30.6.2019
Hodnota podílového listu 1,1811
Fondový kapitál 3 858 640 017,80 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 3 267 053 445
Celkový počet vydaných podílových listů 3 282 090 442
Celkový počet odkoupených podílových listů 81 807 983

Údaje za období 1.6.2019 - 30.6.2019
Počet vydaných podílových listů za období 180 761 319
Počet odkoupených podílových listů za období 13 789 434
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 213 497 199,75 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 16 286 700,48 CZK
Struktura majetku k datu 30.6.2019
Aktiva celkem 4 126 998 301,07 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 22,84%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 12,39%
Vklady v bankách 62,78%
Investiční nástroje 2,00%

Výkonnost fondu

k 30.6.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,27% ---
3M 0,89% 0,30%
6M 1,30% 0,22%
12M 4,07% 0,34%
za rok 2019 1,30% 0,22%
od vzniku fondu 18,11% 0,41%

Historie (pro více informací rozklikněte)