Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA RF, OPF

[design/2015/point10x10.png]

Informace o podílovém fondu

Údaje k datu 31.1.2019
Hodnota podílového listu 1,1673
Fondový kapitál 2 785 870 196,49 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 2 386 611 438
Celkový počet vydaných podílových listů 2 384 749 711
Celkový počet odkoupených podílových listů 38 612 861

Údaje za období 31.1.2019
Počet vydaných podílových listů za období 153 113 060
Počet odkoupených podílových listů za období 8 008 005
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 178 728 476,10 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 9 347 744,26 CZK
Struktura majetku k datu 31.1.2019
Aktiva celkem 3 010 887 959,61 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 27,56%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 21,03%
Vklady v bankách 51,41%

Výkonnost fondu

31.1.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,11% ---
3M 1,97% 0,66%
6M 2,48% 0,41%
12M 4,95% 0,41%
za rok 2019 0,11% 0,11%
od vzniku fondu 16,73% 0,42%

Historie (pro více informací rozklikněte)