Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA RF, OPF

[design/2015/point10x10.png]

Informace o podílovém fondu

Údaje k datu 30.4.2019
Hodnota podílového listu 1,1770
Fondový kapitál 3 403 196 798,91 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 2 891 480 509
Celkový počet vydaných podílových listů 2 900 281 297
Celkový počet odkoupených podílových listů 55 923 457

Údaje za období 1.4.2019 - 30.4.2019
Počet vydaných podílových listů za období 223 091 054
Počet odkoupených podílových listů za období 10 847 529
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 262 578 171,55 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 12 767 541,68 CZK
Struktura majetku k datu 30.4.2019
Aktiva celkem 3 718 744 099,55 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 23,46%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 19,46%
Vklady v bankách 57,08%

Výkonnost fondu

30.4.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,54% ---
3M 0,83% 0,28%
6M 2,81% 0,47%
12M 5,86% 0,49%
0,94% 0,24%
od vzniku fondu 17,70% 0,41%

Historie (pro více informací rozklikněte)