Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA RF, OPF

[design/2015/point10x10.png]

Informace o podílovém fondu

Údaje k datu 30.11.2019
Hodnota podílového listu 1,2238
Fondový kapitál 4 873 890 485,81 Kč
Aktuální počet vydaných podílových listů 4 190 563 733
Celkový počet vydaných podílových listů 4 160 429 284
Celkový počet odkoupených podílových listů 177 697 756

Údaje za období 30.11.2019
Počet vydaných podílových listů za období 221 234 480
Počet odkoupených podílových listů za období 13 402 275
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 270 746 739,24 Kč
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 16 401 704,18 Kč
Struktura majetku k datu 30.11.2019
Aktiva celkem 5 209 643 759,84 Kč
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 44,47%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 13,82%
Vklady v bankách 39,60
Investiční nástroje 2,10%

Výkonnost fondu

data k 30.11.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,20% ---
3M 3,36% 1,12%
6M 3,90% 0,65%
12M 5,33% 0,44%
za rok 2019 4,96% 0,45%
od vzniku fondu 22?38% 0,45%

Historie (pro více informací rozklikněte)