Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA RF, OPF

[design/2015/point10x10.png]

Informace o podílovém fondu

Údaje k datu 31.10.2019
Hodnota podílového listu 1,2213
Fondový kapitál 4 672 558 709,93 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 3 982 731 528
Celkový počet vydaných podílových listů 3 990 207 823
Celkový počet odkoupených podílových listů 164 295 481

Údaje za období 1.10.2019-31.10.2019
Počet vydaných podílových listů za období 184 697 577
Počet odkoupených podílových listů za období 27 878 391
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 225 571 144,62 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 34 047 878,95 CZK
Struktura majetku k datu 31.10.2019
Aktiva celkem 4 958 619 815,87 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 46,42%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 14,24%
Vklady v bankách 37,14%
Investiční nástroje 2,20%

Výkonnost fondu

data k 31.10.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M -0,19% ---
3M 3,24% 1,08%
6M 3,76% 0,63%
12M 6,68% 0,56%
za rok 2019 4,74% 0,47%
od vzniku fondu 22,13% 0,45%

Historie (pro více informací rozklikněte)