Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA RF, OPF

[design/2015/point10x10.png]

Informace o podílovém fondu

Údaje k datu 31.8.2019
Hodnota podílového listu 1,1840
Fondový kapitál 4 238 010 972,29 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 3 701 249 886
Celkový počet vydaných podílových listů 3 701 861 923
Celkový počet odkoupených podílových listů 122 438 692

Údaje za období 1.8.2019 - 31.8.2019
Počet vydaných podílových listů za období 140 284 081
Počet odkoupených podílových listů za období 18 457 426
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 166 096 360,05 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 21 853 592,41 CZK
Struktura majetku k datu 31.8.2019
Aktiva celkem 4 445 552 727,34 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 22,35%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 15,03%
Vklady v bankách 60,75%
Investiční nástroje 1,87%

Výkonnost fondu

k 31.8.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,08% ---
3M 0,52% 0,17%
6M 1,27% 0,21%
12M 3,84% 0,32%
za rok 2019 1,54% 0,19%
od vzniku fondu 18,40% 0,40%

Historie (pro více informací rozklikněte)