Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA RF, OPF

[design/2015/point10x10.png]

Informace o podílovém fondu

Údaje k datu 31.12.2019
Hodnota podílového listu 1,2259
Fondový kapitál 5 137 107 089,52 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 4 365 694 958
Celkový počet vydaných podílových listů 4 377 973 381
Celkový počet odkoupených podílových listů 187 409 648

Údaje za období 1.12.2019-31.12.2019
Počet vydaných podílových listů za období 184 843 117
Počet odkoupených podílových listů za období 9 711 892
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 226 599 186,52 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 11 905 808,33 CZK
Struktura majetku k datu 31.12.2019
Aktiva celkem 5 429 075 962,80 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 42,87%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 13,56%
Vklady v bankách 41,52%
Investiční nástroje 2,05%

Výkonnost fondu

data k 31.12.201í Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,17% ---
3M 0,19% 0,06%
6M 3,79% 0,63%
12M 5,14% 0,43%
za rok 2019 5,14% 0,43%
od vzniku fondu 22,59% 0,44%

Historie (pro více informací rozklikněte)