Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA RF, OPF

[design/2015/point10x10.png]

Informace o podílovém fondu

Údaje k datu 31.1.2020
Hodnota podílového listu 1,2233
Fondový kapitál 5 340 338 742,59 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 4 535 032 702 ks
Celkový počet vydaných podílových listů 4 574 822 648 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 209 127 690 ks

Údaje za období 1.1.2020 - 31.1.2020
Počet vydaných podílových listů za období 191 055 786 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 21 718 042 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 233 718 565,20 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 26 567 680,87 CZK
Struktura majetku k datu k 31.1.2020
Aktiva celkem 5 663 029 582,52 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 41,03%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 13,20%
Vklady v bankách 43,79%
Investiční nástroje 1,98%

Výkonnost fondu

k 31.1.2020 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M -0,21% ---
3M 0,16% 0,05%
6M 3,41% 0,57%
12M 4,80% 0,40%
za rok 2020 -0,21% -0,12%
od vzniku fondu 22,33% 0,43%

Historie (pro více informací rozklikněte)