Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA RF, OPF

[design/2015/point10x10.png]

Informace o podílovém fondu

Únor 2020

Údaje k datu 29.2.2020
Hodnota podílového listu 1,2299
Fondový kapitál 5 577 475 266,53 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 4 535 032 702 ks
Celkový počet vydaných podílových listů 4 775 093 818 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 240 061 116 ks

Údaje za období 2/2020
Počet vydaných podílových listů za období 211 275 711 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 30 933 426 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 259 848 012,94 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 38 045 020,60 CZK
Struktura majetku k datu 29.2.2020
Aktiva celkem 5 905 147 022,29 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 39,75%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 13,02%
Vklady v bankách 45,32%
Investiční nástroje 1,91%

Výkonnost fondu

data k 29.2.2020 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,54% ---
3M 0,50% 0,17%
6M 3,88% 0,65%
12M 5,20% 0,43%
za rok 2020 0,33% 0,16%
od vzniku fondu 22,99% 0,43%

Historie (pro více informací rozklikněte)