Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA RF, OPF

[design/2015/point10x10.png]

Informace o podílovém fondu

Údaje k datu 31.7.2018
Hodnota podílového listu 1,1391
Fondový kapitál 1 773 509 929,59
Aktuální počet vydaných podílových listů 1 556 927 438
Celkový počet vydaných podílových listů 1 556 927 438
Celkový počet odkoupených podílových listů 0 *)
*) fond je do září 2018 uzavřen
Údaje za období 1.7.2018-31.7.2018
Počet vydaných podílových listů za období 100 877 456
Počet odkoupených podílových listů za období 0 *)
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 114 909 512,67
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0
*) fond je do září 2018 uzavřen
Struktura majetku k datu 31.7.2018
Aktiva celkem 1 916 524 472,35
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 37,69%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 32,51%
Vklady v bankách 29,80%

Výkonnost fondu

31.7.2018 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,37% ---
3M 2,46% 0,82%
6M 2,42% 0,40%
12M 4,85% 0,40%
za rok 2018 2,61% 0,37%
od vzniku fondu 13,91% 0,41%

Historie