Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA RF, OPF

[design/2015/point10x10.png]

Informace o podílovém fondu

Údaje k datu 30.11.2018
Hodnota podílového listu 1,1619
Fondový kapitál 2 362 655 228,84 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 2 033 487 105 ks
Celkový počet vydaných podílových listů 2 045 557 201 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 10 543 410 ks

Údaje za období 1.11.2018-30.11.2018
Počet vydaných podílových listů za období 178 200 623 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 10 543 410 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 207 050 987,14 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 12 070 096,79 CZK
Struktura majetku k datu 30.11.2018
Aktiva celkem 2 607 196 789,22 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 31,25%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 27,83%
Vklady v bankách 40,92%

Výkonnost fondu

30.11.2018 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 1,49% ---
3M 1,90% 0,63%
6M 4,42% 0,74%
12M 5,01% 0,42%
za rok 2018 4,67% 0,42%
od vzniku fondu 16,19% 0,43%

Historie (pro více informací rozklikněte)