Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA RF, OPF, třída: EUR
ISIN: CZ0008475902

[design/2015/point10x10.png]

Informace o podílovém fondu

Září 2020

Údaje k datu 30.9.2020
Hodnota podílového listu 0,0457 EUR/PL
Fondový kapitál připadající na třídu 1 023 840,73 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů 21 859 130 ks
Celkový počet vydaných podílových listů 21 859 130 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 0 ks

Údaje za období 1.10.2020-31.10.2020 (za kurz k 30.9.2020)
Počet vydaných podílových listů za období 2 527 207 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 115 493,43 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0 EUR
Struktura majetku k datu 30.9.2020 (za celý fond IRF)
Fondový kapitál 6 497 646 943,47 CZK
Aktiva celkem 6 743 334 131,77 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 44,11%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 19,45%
Vklady v bankách 34,71%
Investiční nástroje 1,73%

Výkonnost fondu

data k 30.9.2020 (EUR třída IRF) Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M -2,35% ---
3M -0,87% -0,29%
6M třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
12M třída otevřena 4/2020 třída otevřena 4/2020
za rok 2020 0% 0%
od vzniku fondu 0% 0%

Historie (pro více informací rozklikněte)