Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA RF, OPF, třída: EUR
ISIN: CZ0008475902

[design/2015/point10x10.png]

Informace o podílovém fondu

Červen 2020

Údaje k datu 30.6.2020
Hodnota podílového listu 0,0461 EUR/PL
Fondový kapitál připadající na třídu 375 375,19 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů 8 160 736 ks PL
Celkový počet vydaných podílových listů 8 160 736 ks PL
Celkový počet odkoupených podílových listů 0 ks PL

Údaje za období 1.7.2020 - 31.7.2020 (za kurz PL k 30.6.2020)
Počet vydaných podílových listů za období 5 209 070 ks PL
Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks PL
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 240 138,14 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0 EUR
Struktura majetku k datu 30.6.2020 (za celý fond IRF)
Fondový kapitál 6 063 337 913,11 CZK
Aktiva celkem 6 288 486 182,64 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 41,71%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 17,86%
Vklady v bankách 38,61%
Investiční nástroje 1,82%

Výkonnost fondu

k 30.6.2020 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,44% ---
3M 0,88% 0,29%
6M 0,88% (od vzniku EUR tř.) 0,29% (od vzniku EUR tř.)
12M 0,88% (od vzniku EUR tř.) 0,29% (od vzniku EUR tř.)
za rok 2020 0,88% (od vzniku EUR tř.) 0,29% (od vzniku EUR tř.)
od vzniku fondu 0,88% (od vzniku EUR tř.) 0,29% (od vzniku EUR tř.)

Historie (pro více informací rozklikněte)