Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA RF, OPF, třída: CZK
ISIN: CZ0008474830

[design/2015/point10x10.png]

Informace o podílovém fondu

Září 2020

Údaje k datu 30.9.2020
Hodnota podílového listu 1,2587 CZK/PL
Fondový kapitál připadající na třídu 6 470 446 175,45 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 5 140 611 502 ks
Celkový počet vydaných podílových listů 5 691 511 100 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 550 899 598 ks

Údaje za období 1.10.2020-31.10.2020 (za kurz k 30.9.2020)
Počet vydaných podílových listů za období 143 233 095 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 38 886 095 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 180 287 505,56 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 48 945 927,91 CZK
Struktura majetku k datu 30.9.2020 (za celý fond IRF)
Fondový kapitál 6 497 646 943,47 CZK
Aktiva celkem 6 743 334 131,77 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 44,11%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 19,45%
Vklady v bankách 34,71%
Investiční nástroje 1,73%

Výkonnost fondu

data k 30.9.2020 (CZK třída IRF) Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,95% ---
3M 1,21% 0,40%
6M 1,92% 0,32%
12M 2,87% 0,24%
za rok 2020 2,68% 0,30%
od vzniku fondu 25,87% 0,43%

Historie (pro více informací rozklikněte)