Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA RF, OPF, třída: CZK
ISIN: CZ0008474830

[design/2015/point10x10.png]

Informace o podílovém fondu

Červen 2020

Údaje k datu 30.6.2020
Hodnota podílového listu 1,2437 CZK/PL
Fondový kapitál připadající na třídu 6 053 283 407,26 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 4 867 138 245 ks PL
Celkový počet vydaných podílových listů 5 326 480 652 ks PL
Celkový počet odkoupených podílových listů 459 342 407 ks PL

Údaje za období 1.7.2020 - 31.7.2020 (za kurz PL k 30.6.2020)
Počet vydaných podílových listů za období 129 819 981 ks PL
Počet odkoupených podílových listů za období 24 184 853 ks PL
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 161 457 087,50 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 30 078 701,63 CZK
Struktura majetku k datu 30.6.2020 (za celý fond IRF)
Fondový kapitál 6 063 337 913,11 CZK
Aktiva celkem 6 288 486 182,64 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 41,71%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 17,86%
Vklady v bankách 38,61%
Investiční nástroje 1,82%

Výkonnost fondu

k 30.6.2020 za celý fond IRF Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,19% ---
3M 0,70% 0,23%
6M 1,45% 0,24%
12M 5,30% 0,44%
za rok 2020 1,45% 0,24%
od vzniku fondu 24,37% 0,43%

Historie (pro více informací rozklikněte)