Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA RF, OPF, třída: CZK
ISIN: CZ0008474830

[design/2015/point10x10.png]

Informace o podílovém fondu

Duben 2020

Údaje k datu 30.4.2020
Hodnota podílového listu 1,2378 CZK tř./0,0457 EUR tř.
Fondový kapitál připadající na třídu 5 864 079 582,74 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 4 737 512 091 ks
Celkový počet vydaných podílových listů 5 127 971 930 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 406 977 652 ks

Údaje za období 1.5.2020-31.5.2020 (za kurz k 30.4.2020)
Počet vydaných podílových listů za období 86 271 307 ks (CZK tř.) / 2 108 693 ks (EUR tř.)
Počet odkoupených podílových listů za období 43 143 357 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 106 786 610, 97 CZK / 96 367,27 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 53 406 560,63 CZK
Struktura majetku k datu 30.4.2020
Fondový kapitál 5 864 079 582,74 CZK
Aktiva celkem 6 025 632 527,87 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 43,53 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 17,60 %
Vklady v bankách 36,98 %
Investiční nástroje 1,88 %

Výkonnost fondu

data k 31.4.2020 (CZK tř.) Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M 0,23% ---
3M 1,19% 0,40%
6M 1,35% 0,23%
12M 5,17% 0,43%
za rok 2020 0,97% 0,24%
od vzniku fondu 23,78% 0,43%

Historie (pro více informací rozklikněte)