Co je nemovitostní fond

Zjednodušeně řečeno, nemovitostní fond je prostředník mezi investory a trhem nemovitostí. Investování do nemovitostního fondu je výhodnější než přímá koupě, která není určena všem typům investorů. Především kvůli vysoké počáteční investici a vysokým nárokům na znalost realitního trhu a jeho problematiky.

INVESTIKA realitní fond, OPF vydává pro své investory podílové listy a obhospodařuje majetek fondu prostřednictvím svých profesionálních manažerů. Po zakoupení těchto listů se stáváte podílníkem fondu a tím participujete na vlastnictví nemovitostí v jeho majetku. Peníze, které vy jako investor vložíte do nemovitostního fondu, pak, dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, investuje fond do konkrétních prověřených nemovitostí či nemovitostních společností.