INVESTIKA realitní fond

INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond je specifický druh fondu kolektivního investovaní zaměřený na nemovitosti. Náš fond přináší i drobným investorům přímou možnost investovat do zajímavých komerčních nemovitostí. Náš fond vám dává jedinečnou možnost vydělávat na příjmech z pronájmu kvalitních nemovitostí (např. administrativních budov nebo obchodních center) a to již od velmi nízkých částek.

Hlavní část výnosu fondu tvoří příjmy z pronájmu vlastněných nemovitostí. Tyto příjmy mohou v kombinaci s aktivní správou vlastněných nemovitostí a růstem tržní ceny nemovitostí generovat velmi zajímavé výnosy. Fond má po přechodném tříletém období obecnou povinnost držet minimálně 20% svých prostředků v likvidních finančních aktivech (pro zajištění odkupu podílových listů po prvních třech letech existence fondu) a až 80 % svých prostředků v reálných - hmatatelných a snadno ocenitelných aktivech - tzn. v konkrétních nemovitostech.