AKTUÁLNÍ HODNOTA INVESTIČNÍ AKCIE

*Hodnota CP platná pro první dva měsíce od vzniku fondu