AKTUÁLNÍ HODNOTA INVESTIČNÍ AKCIE

*Hodnota CP stanovena pro první měsíc fungování fondu platná pro 12/2019