AKTUÁLNÍ HODNOTA INVESTIČNÍ AKCIE

*Hodnota CP stanovena pro první měsíc fungování fondu platná pro 10/2019