FCG investiční fond SICAV a.s. a jeho FCG podfond

FCG podfond je investiční fond, který není určen ke shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti, nýbrž od kvalifikovaných investorů s pokročilými znalostmi s investováním.

Do takového fondu lze investovat pouze v případě, že si je investor vědom rizik, které s sebou investice do fondu přináší a splní limit pro minimální výši investice.

Investice musí odpovídat finančnímu zázemí investora, jeho investičním cílům, odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic. Tuto skutečnost musí investor ještě před investicí potvrdit v prohlášení, a případně musí splnit test vhodnosti.

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií FCG podfond