AKTUÁLNÍ HODNOTA INVESTIČNÍ AKCIE

*Hodnota CP platná pro 8/2020 (nárůst o 0,12% oproti min.období)

Graf vývoje investiční akcie pro EKONOMIKA SICAV a.s. a jeho Podfondu EKONOMIKA