AKTUÁLNÍ HODNOTA INVESTIČNÍ AKCIE

*nárůst o 0,75% oproti min.období

Graf vývoje investiční akcie pro EKONOMIKA SICAV a.s. a jeho Podfondu EKONOMIKA