Strategie a cíle

Cílem Podílového fondu je dosáhnout zhodnocení vložených prostředků podílníků na úrovni vývoje příslušných trhů. Investiční strategie je zaměřena na tvorbu přidané hodnoty prostřednictvím využívání vhodných investičních příležitostí vznikajících na trhu.

Fond investuje do investičních nástrojů (zejm. dluhopisů), pohledávek a kapitálových účastí v obchodních společnostech.