Graf vývoje hodnoty podílového listu DYNAMIKA

[design/2015/point10x10.png]

Informace o podílovém fondu DYNAMIKA

Údaje k datu 31.3.2019 do 24:00
Hodnota podílového listu 1,0040
Fondový kapitál připadající na třídu 125 137 306,48 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 123 538 515
Celkový počet vydaných podílových listů 123 538 515
Celkový počet odkoupených podílových listů 0

Údaje za období 1.1.2019 - 31.3.2019
Počet vydaných podílových listů za období 84 101 365
Počet odkoupených podílových listů za období 0
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 84 434 666,48 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0 CZK
Struktura majetku k datu 31.3.2019
Fondový kapitál CZK
Aktiva celkem 128 543 452,46 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 0%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 19,46%
Vklady v bankách 57,08%
Investiční nástroje 0%

Výkonnost fondu

31.3.2019 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M
3M
6M
12M
za rok 2019
od vzniku fondu

Historie (pro více informací rozklikněte)