AKTUÁLNÍ HODNOTA PODÍLOVÉHO LISTU

*Hodnota PL stanovena k 30.11.2019 platná pro 12/2019