AKTUÁLNÍ HODNOTA PODÍLOVÉHO LISTU

*Hodnota PL stanovena k 31.12.2019 platná pro 1/2020