AKTUÁLNÍ HODNOTA PODÍLOVÉHO LISTU

*Hodnota PL stanovena k 31.12.2018 platná pro 1Q 2019