AKTUÁLNÍ HODNOTA PODÍLOVÉHO LISTU

*Hodnota PL stanovena k 30.9.2019 platná pro 10/2019