Pro kvalifikované investory

  • Možnost podílet se na výnosech jedinečných investičních příležitostí
  • Investor se podílí na výnosech projektů, na které by sám finančně nedosáhl
  • Fond řídí tým zkušených odborníků s více než 20letými zkušenostmi z oblastí investic do nemovitostí, cenných papírů, projektového a bankovního financování
  • Nadprůměrná výkonnost nad úrovní dlouhodobých úrokových sazeb
  • Výjimečné investiční příležitosti pro omezený počet investorů
  • Řízená likvidita fondu – nedochází k ředění výnosů