Investujte již od nízkých částek a podílejte se na atraktivních výnosech, které mohou investice do nemovitostí přinášet.

6,15

mld.

Celková hodnota aktiv

5,14

%

Výkonnost fondu za 2020

24

tis.

Počet podílníků